Portada > plan

A Deputación licita o Plan de Conservación de Vías Provinciais

A Deputación da Coruña vén de abrir o proceso de licitación pública do Plan de Conservación de Vías Provinciais para o ano 2019, dotado cun orzamento de 7.899.525 euros. A licitación realízase de forma integramente electrónica, a través da Plataforma de Contratación do Estado (www.contrataciondelestado.es), tal como establece a nova Lei de Contratos de Sector Público. Nesta plataforma publícanse

Ver