No foro galego de inmigración fálase sobre a integración intercultural en Galicia

Galicia acolle arredor de 90.000 persoas de diversas orixes o que representa un porcentaxe pequeno da poboación. Isto, segundo explica Miguel Fernández Blanco, voceiro do Foro Galego de Inmigración, debería ser unha vantaxe para a integración intercultural. Mais, para conseguilo, di “se deberían abrir camiños para que estas persoas poidan

Ver